500 år sedan reformationen

Den 31 oktober 2017 var det 500 år sedan Martin Luther presenterade sina 95 teser. Dessa teser skulle skaka om Europa och ändra det för alltid. Enligt legenden spikade han upp dem på kyrkporten till slottskyrkan i Wittenberg, nuvarande Tyskland, men detta är förmodligen inte sant. Forskarna hävdar istället att hans adepter översatte och spred…

Begravning i svenska kyrkan

De flesta av oss har en eller flera gånger varit i kyrkan på begravning.Men hur stor frihet har man egentligen och måste prästen verkligen lägga jord på kistan?När en person har avlidit så får församlingen oftast reda på det genom kyrkobokföringen, det kommer upp en notis om att en församlingsmedlem avlidit och både präst, musiker…