Vad krävs för att bli präst i Svenska kyrkan?

Många tror att det är lätt att vara präst inom Svenska kyrkan. Så är dock inte riktigt fallet. Det krävs faktiskt en hel del för att man över huvud taget ska kunna bli präst. Men vilken utbildning behöver man egentligen? Grundskola och gymnasium För det första måste man gå klart grundskolan. I Sverige är grundskolan…

Svenska kyrkan – både högtid och vardag

Svenska kyrkan erbjuder mycket hjälp och på många områden, både vid högtider som bröllop, men också när livet är skärt. Alla är välkomna att gå till kyrkan och ta emot den hjälp och gemenskap som erbjuds – både troende och de som inte har någon tro. Högtider När vi tänker på Svenska kyrkan tänker vi…

500 år sedan reformationen

Den 31 oktober 2017 var det 500 år sedan Martin Luther presenterade sina 95 teser. Dessa teser skulle skaka om Europa och ändra det för alltid. Enligt legenden spikade han upp dem på kyrkporten till slottskyrkan i Wittenberg, nuvarande Tyskland, men detta är förmodligen inte sant. Forskarna hävdar istället att hans adepter översatte och spred…

Begravning i svenska kyrkan förlängning

De flesta av oss har en eller flera gånger varit i kyrkan på begravning.Men hur stor frihet har man egentligen och måste prästen verkligen lägga jord på kistan?När en person har avlidit så får församlingen oftast reda på det genom kyrkobokföringen, det kommer upp en notis om att en församlingsmedlem avlidit och både präst, musiker…