Svenska kyrkan – en hjälpande hand för alla

Svenska kyrkan beräknas ha funnits sedan 1500-talet under dåvarande kristnandet av Sverige. Svenska kyrkan arbetar för en bättre värld och ett värdigt liv för alla och arbetar mycket med sociala hjälpinsatser och stöd.

En mötesplats för alla

Alla är välkomna till Svenska kyrkan oavsett nationalitet, läggning eller sociala förhållanden. Svenska kyrkan arbetar mycket med stöd åt andra människor i form av ekonomiskt bistånd och stödsamtal. I en församling är det en diakon eller diakonissa som tar hand om det sociala arbetet med människor. Även en präst kan ta sig an stödsamtal om man så önskar. Allt är frivilligt och Svenska kyrkan står alltid med öppna armar till den som behöver hjälp och stöd. Alla inom diakoni och präster samt övrig personal har fullkomlig tystnadsplikt. Något som Svenska kyrkan har som uppgift är att ta hand om begravningar. Att mista en närstående eller familjemedlem är svårt och ett sorgearbete. Om man vill ha riktigt professionell och trygg service kring en begravning kan Lova begravningsbyrå se till att man får allt det stöd och hjälp som behövs. Man får kunnig hjälp med val av blommor, gravsten, urna eller val av kista. Man kan även få all den juridiska vägledning som behövs när det gäller arv och bodelning.

Svenska kyrkan – ett internationellt arbete

En del kanske inte vet om att Svenska kyrkan gör mycket mer än vad vi tror. Svenska kyrkan agerar inom många internationella projekt och med ideella insatser. En gren av Svenska kyrkan som hjälper till i internationella sammanhang heter Act Svenska kyrkan. Det internationella arbetet består i att bistå i katastrofarbeten och utvecklingsarbeten för fattiga länder. Svenska kyrkan hjälper även till med att försöka påverka makthavare och samhällsstrukturer i andra länder. Arbetet är viktigt för att stärka mänskliga rättigheter och bidra till en hållbar utveckling. Svenska kyrkan står för ett helhjärtat engagemang både för individen, samhället och världen.

Article by Alexandra

It seems like this author has no description. Add your discription/bio at user profile or disable this widget in theme customizer if you dont want to use it.