Begravning i Svenska kyrkan

Det kanske allra mest hemska man kan vara med om är när en närstående avlider. För det första ska man hantera sorgen och sedan är det allt runt omkring som ska göras. Bostaden ska tömmas, minnen kanske måste kastas, det kan bli bråk mellan familjemedlemmar och mycket annat. Dessutom är det så att en begravning också ska planeras. Då kan det vara bra att söka professionell hjälp.

Att planera en begravning

Det är inte helt lätt att planera en begravning. Den avlidne kanske inte har något testamente, eller annan redogörelse för var och hur denne vill begravas. Då är det inte helt lätt för anhöriga. Hos lavendla.se kan man få stöd och hjälp med att planera begravningen. Man kan få hjälp oavsett var i Sverige man befinner sig och de har öppet under större delen av dagen. Det spelar ingen roll om man behöver hjälp med val av psalmer eller om man vill ha en fullständig planering av begravningen. Man kan snabbt och smidigt få den hjälp man behöver.

Hjälp av kyrkan

Även hos Svenska kyrkan finns det hjälp att få. En präst eller diakon kan ge stöd i sorgearbetet och dessutom kan de ge tips och råd om begravningen. Ofta kommer en präst att kontakta närstående och fråga lite mer om den avlidne och förbereda de närstående på vad som kommer att hända under begravningsdagen. Man kan också få tips på telefonnummer man kan ringa när sorgen är stor eller om det är något annat man undrar eller vill ha hjälp med som kyrkan inte kan bistå med.

Ekonomisk hjälp

Om den avlidne varit med i svenska kyrkan och betalat skatt med mera kommer det inte att kosta något extra att ha begravningen i kyrkan. Om så inte är fallet kan man inte garanteras en kyrklig begravning. Man kan också behöva betala för att låna kyrkan samt för att en präst ska vara tillgänglig under begravningen. Det täcks ofta av dödsboet om inte kan anhöriga betala. Det kan också gå att söka ekonomisk hjälp av kommunen, men då erbjuds bara en billigare kista, och en mindre begravning. En begravningsplats kostar inget, utan det är eventuell gravsten som kostar.

Hur går begravningen till?

En begravning i Svenska kyrkan kan gå till på lite olika sätt. Ibland är eventuell kista öppen, ibland stängd. Några gånger finns det bara en urna. Ofta brukar en präst läsa texter, välsigna, hålla ett litet minnestal över den avlidna med mera. Man sjunger också psalmer. De närstående kan sedan lägga blommor på kistan. Hur man gör efter begravningen varierar. Man kan antingen vara med när en kista eller urna ska sättas ned, eller så grävs askan ned i en minneslund. Då får närstående inte närvara.

Article by Alexandra

It seems like this author has no description. Add your discription/bio at user profile or disable this widget in theme customizer if you dont want to use it.