Klädval i svenska kyrkan

Den svenska kyrkan varit statskyrka sedan 1536 och sedan dess har mycket förändrats. Kristendomen och kyrkan i sig är fortfarande desamma men i och med utvecklingen av samhället har normer och kulturen kring kyrkan förändrats. Bland annat har klädseln besökare förväntas bära förändrats under åren. Populära klädval i kyrkan Många väljer klänningar barn när det…

Hitta ditt nya hem

Har du bestämt dig för att du inte längre vill vara en landsortspräst, utan vågat ta steget och fått ett arbete i Stockholm? Skillnaderna mellan att jobba i en storstad och att jobba i en församling på landet kan vara stora, och inte minst är konkurrensen om de villor som är till salu i Stockholm…

Svenska kyrkan – en trygghet i dagens oroligheter

Svenska kyrkan finns till för alla och särskilt för de som är utsatta, mår dåligt eller är stressade av den värld vi lever i idag. Svenska kyrkan har alltid tystnadsplikt och vem som helst som behöver stöd att prata eller få vägledning, är alltid välkomna. Att samtala med en präst eller diakon Alla är välkomna…

Svenska kyrkan – en hjälpande hand för alla

Svenska kyrkan beräknas ha funnits sedan 1500-talet under dåvarande kristnandet av Sverige. Svenska kyrkan arbetar för en bättre värld och ett värdigt liv för alla och arbetar mycket med sociala hjälpinsatser och stöd. En mötesplats för alla Alla är välkomna till Svenska kyrkan oavsett nationalitet, läggning eller sociala förhållanden. Svenska kyrkan arbetar mycket med stöd…

Begravning i Svenska kyrkan

Det kanske allra mest hemska man kan vara med om är när en närstående avlider. För det första ska man hantera sorgen och sedan är det allt runt omkring som ska göras. Bostaden ska tömmas, minnen kanske måste kastas, det kan bli bråk mellan familjemedlemmar och mycket annat. Dessutom är det så att en begravning…

Vad krävs för att bli präst i Svenska kyrkan?

Många tror att det är lätt att vara präst inom Svenska kyrkan. Så är dock inte riktigt fallet. Det krävs faktiskt en hel del för att man över huvud taget ska kunna bli präst. Men vilken utbildning behöver man egentligen? Grundskola och gymnasium För det första måste man gå klart grundskolan. I Sverige är grundskolan…

Svenska kyrkan – både högtid och vardag

Svenska kyrkan erbjuder mycket hjälp och på många områden, både vid högtider som bröllop, men också när livet är skärt. Alla är välkomna att gå till kyrkan och ta emot den hjälp och gemenskap som erbjuds – både troende och de som inte har någon tro. Högtider När vi tänker på Svenska kyrkan tänker vi…

500 år sedan reformationen

Den 31 oktober 2017 var det 500 år sedan Martin Luther presenterade sina 95 teser. Dessa teser skulle skaka om Europa och ändra det för alltid. Enligt legenden spikade han upp dem på kyrkporten till slottskyrkan i Wittenberg, nuvarande Tyskland, men detta är förmodligen inte sant. Forskarna hävdar istället att hans adepter översatte och spred…

Bibeln

Bibeln är en av de äldsta skrifterna som finns bevarade. Alla som någonsin sett en Bibel vet att det är en rejäl bok, med mycket text. Den kristna bibeln består av två delar, gamla och nya testamentet. I gamla testamentet berättas om tiden innan Jesu födelse, om hur jordens skapades och om hur den kristna…

Svenska kyrkan som markägare

Svenska kyrkan äger mycket mark över hela Sverige. Det kan finnas både fördelar och nackdelar med detta. Den mark Svenska kyrkan äger består av både skog, åkermark och det finns även bostäder på den del av marken. Marken Svenska kyrkan är ägare av kan ha fått denna ägare av flera olika anledningar. I vissa fall…