500 år sedan reformationen

Den 31 oktober 2017 var det 500 år sedan Martin Luther presenterade sina 95 teser. Dessa teser skulle skaka om Europa och ändra det för alltid. Enligt legenden spikade han upp dem på kyrkporten till slottskyrkan i Wittenberg, nuvarande Tyskland, men detta är förmodligen inte sant. Forskarna hävdar istället att hans adepter översatte och spred hans teser. Vad var det då som Martin Luther ville ändra och gjorde att han kom på kollisionskurs med den mäktiga katolska kyrkan med påven i spetsen? Huvudanledningen var avlatsbreven som gjorde att de rika kunde köpa sig fria sina synder. Genom att betala pengar till kyrkan nådde de paradiset och behövde i övrigt inte leva ett fromt liv. Luther ansåg att detta var helt fel och menade att genom en ren tro nådde människan himmelriket. Dessutom ansåg han att predikningarna borde ske på det egna språket så att alla kunde förstå vad som sades och inte enbart på latin som till dess varit “guds språk”.

Så spreds reformationen

Det har gått att följa Mark Levengood i SVT under hösten för att fördjupa sig i kunskaperna om reformationen. Mycket intressanta fakta blandas med olika personers egna tolkningar om hur reformationen kunde få en sådan genomslagskraft. Helt klart var att den kom precis i rätt tid för många var trötta på påven och kyrkans makt. Dessutom passade Luthers reformation alla de olika furstarna som fanns i Europa under 1500-talet. Adeln och kungahusen såg nämligen sin chans att öka sina rikedomar när de inte behövde betala lika mycket till kyrkan. Reformationen spreds inte över en natt utan det tog många år innan den slog rot. Den huvudsakliga anledningen var att boktryckarkonsten uppfanns. Nu fanns möjligheten att sprida det tryckta ordet utanför kyrkan utan prästernas inblandning. Påven själv var rasande och skickade brev till Luther som han brände offentligt. Det innebar att Martin Luther blev fredlös och vem som helst kunde döda honom utan att behöva få ett straff. Trots detta fortsatte han sitt arbete och var den första som översatte den latinska bibeln till tyska. Det gjorde att många fick tillgång till bibeln och själva kunde göra tolkningar.

Europa efter reformationen

Tyvärr drabbades Europa av krig orsakade av de olika trosuppfattningarna efter reformationen. Centrala Europa och då särskilt Tyskland drabbades hårt i de strider som utspelade sig mellan protestanter och katoliker. I Sverige var det först Gustav Vasa som tog sig till protestantismen och bröt med påven 1524. Den kung som dock mer än någon annan förknippas med de religiösa krigen är nog Gustav II Adolf. Lejonet från Norden som han kallades stred i Europa med stora framgångar innan han stupade i Lützen 1632. De religiösa motsättningarna i Europa har fortsatt ända till modern ålder och kanske då framförallt i Irland. Kyrkans reformation har pågått allt sedan Luthers tid för att komma närmare folket och idag sjungs psalmer och predikan hålls på modersmålen i de olika länderna. I Norden har kyrkan förlorat mycket av sin makt och vissa kyrkor säljs som privatbostäder, Dessa bostäder är unika och populära så det är tur att Flyttstädning Varberg städar även stora bostäder med tanke på hur mycket boyta det är. Frågan är vad Martin Luther skulle tycka om utvecklingen?

Article by Alexandra

It seems like this author has no description. Add your discription/bio at user profile or disable this widget in theme customizer if you dont want to use it.