Bibeln

Bibeln är en av de äldsta skrifterna som finns bevarade. Alla som någonsin sett en Bibel vet att det är en rejäl bok, med mycket text. Den kristna bibeln består av två delar, gamla och nya testamentet. I gamla testamentet berättas om tiden innan Jesu födelse, om hur jordens skapades och om hur den kristna tron fick sina budord. I nya testamentet berättas om Jesus liv och om framtiden som vi ännu inte vet något om. Det kan vara krångligt att förstå de många liknelser som finns i Bibeln, speciellt om man är ovan vid att läsa den och förstå den. Man får ha i åtanke att den skrevs för flera tusen år sedan och att människorna på den tiden levde i ett annat samhälle än vi gör idag. Att läsa bibeln kan man göra både som troende och icke troende. Man kan lära sig mer om medmänsklighet, förstå historiska händelser bättre samtidigt som man lär sig om Kristendomen.

Bibeln är också för barn

Om det är något som återkommer gång på gång i bibeln, speciellt i nya testamentet, är det hur vi skall behandla våra medmänniskor. Det är något vi alla kan behöva reflektera över med jämna mellanrum. vissa anser att högläsning ur bibeln kan vara bra för barn redan tidigt. Det finns speciella barnbiblar man kan läsa där texten är enklare. När barn tidigt får höra texter ur bibeln kommer de lära sig mer om hur de kan se på sina medmänniskor, och också lära sig mer om vad den kristna tron går ut på. Vill man lära sig om den kristna tron, oavsett om man är barn eller vuxen, är det utmärkt att börja med att läsa lite i bibeln. Det är den boken som är trons heliga skrift, och den som används som grund för hur tron ser ut. Vissa partier i bibeln är rätt skrämmande och råa, speciellt i gamla testamentet. När man kommer till dem får man påminna sig om att bibeln skrevs under helt andra samhällsförhållanden än vi har idag.

Läs eller lyssna på bibeln med andra

Att läsa hela bibeln är ett både ett stort och långsiktigt projekt. Det tar tid, speciellt om man vill förstå allt. Många kyrkor ordnar så kallade bibelgrupper där man tillsammans kan läsa kapitel ur boken för att sedan samtala om dem. Sådana grupper leds ofta av någon kunnig inom kyrkan, till exempel en präst eller diakon. Är det för ansträngande att läsa bibeln kan man glädjas åt at den finns också som ljudbok. På det sättet kan man istället välja att lyssna på bibeln i sin egen takt, antingen ensam eller tillsammans med andra. Det finns ingen prestige i att ha läst så mycket ur bibeln som möjligt om man inte förstår vad den säger. Försök därför att ta tid till reflektion när du läser bibeln. Behöver du vägledning kan du i många församlingar boka in ett möte med en präst och ni kan tillsammans diskutera bibeln och vad den säger.

Article by Alexandra

It seems like this author has no description. Add your discription/bio at user profile or disable this widget in theme customizer if you dont want to use it.