Vigsel i svenska kyrkan

Att gifta sig i kyrkan är fortfarande det vanligaste sättet att gifta sig i Sverige, även om borgerliga vigslar blir allt vanligare. För att man ska få gifta sig i kyrkan i Sverige måste åtminstone en i paret vara medlem i Svenska kyrkan, eller bli medlem innan vigseln. När man är medlem är det gratis att gifta sig i kyrkan, men om man har några särskilda önskemål på hur vigseln ska vara utformad kan man själv behöva betala för de extra tilläggen.

För det går nämligen att komma med önskemål kring hur vigselceremonin ska vara utformad – i viss utsträckning. I hur stor utsträckning handlar till stor del om vilken kyrka man väljer och vilken kapacitet den har, samt vilken präst man får tilldelad eller väljer. Man kan till exempel be att få hålla ceremonin någon annanstans än i kyrkan, eller att få en särskild präst. Andra sätt som man kan göra sin vigsel personlig är att välja psalmer själv och att lägga till solistsång under ceremonin.

Förutom att fundera över vilken musik som ska ingå i vigselceremonin kan man förbereda sig på andra sätt. Man måste till exempel skicka in en hindersprövning till Skatteverket i god tid före vigseln, och lämna de intyg man får tillbaka från Skatteverket till prästen. Innan vigseln kommer man också att ha ett vigselsamtal med prästen, där man bland annat går igenom vilka psalmer man valt, vilka löften som ska läsas och hur vigseln kommer att gå till rent praktiskt. Under samtalet får prästen också ett tillfälle att lära känna paret som ska gifta sig, för att ha en grund till sitt vigseltal till paret.

Själva ceremonin är annars mycket formaliserad, och följer en strikt mall. Den inleds alltid av ingångsmusiken, då brudföljet tågar in i kyrkan. Därefter följer den första psalmen, varefter prästen brukar säga några inledningsord om varför alla är samlade i kyrkan och om äktenskap i allmänhet. Sedan läser prästen ett eller ett par stycken ur Bibeln. Efter det följer själva vigselakten, det vill säga då paret lovar att älska varandra i nöd och lust och utbyter ringar, varpå man kan sjunga ytterligare en psalm om man vill. Sedan kommer förbönen och herrens bön, varefter prästen håller sitt vigseltal.

Därefter kan brudparet tåga ut ur kyrkan för att inleda sitt förhoppningsvis långa liv tillsammans. Något som kan bidra till ett långt och lyckligt äktenskap är att man har ett gemensamt projekt, till exempel att sköta om ett växthus. Om man inte redan har ett växthus (eller får ett som bröllopsgåva) kan man köpa ett till bra pris på Skanskabyggvaror.se. Man kan sannolikt behöva spara alla pengar man kan efter bröllopsfesten.

Article by lina

It seems like this author has no description. Add your discription/bio at user profile or disable this widget in theme customizer if you dont want to use it.