Svenska kyrkan – en trygghet i dagens oroligheter

Svenska kyrkan finns till för alla och särskilt för de som är utsatta, mår dåligt eller är stressade av den värld vi lever i idag. Svenska kyrkan har alltid tystnadsplikt och vem som helst som behöver stöd att prata eller få vägledning, är alltid välkomna.

Att samtala med en präst eller diakon

Alla är välkomna till Svenska kyrkan om man behöver prata med någon när man har det svårt. Man kan välja att samtala med en präst eller en diakon. En diakon är en person som ansvarar för kyrkans sociala arbete och kan även finnas till för stödjande samtal eller göra hembesök. Ett hem är viktigt för alla och är man med i en bostadsrättsförening, kan det behövas juridiskt stöd eller annan hjälp med föreningen som planering eller underhåll. Då kan man få en heltäckande hjälp med en fastighetsförvaltning på alla plan! Att gå igenom svåra livssituationer, kriser och trauman kan vara mycket påfrestande och en diakon eller präst lyssnar alltid på individen. Vill man tala med en präst om sina svårigheter går det även bra och man kan kontakta sin lokala församling för att boka ett möte. Svenska kyrkan har även en telefonjour i Sverige som nås genom att ringa till 112. Jourhavande präst bemannas av präster i Svenska kyrkan dygnet runt. Svenska kyrkan finns alltid till för de som har det svårt, för de som behöver vägledning eller för att hjälpa till med samhällets sociala problem. Hjälparbetet innebär även att stödja människor på flykt och det finns även ett stort engagemang från Svenska kyrkan gällande de hemlösa.

Svenska kyrkans nya roller i samhället

Svenska Kyrkan har stora kontaktnät inom socialtjänst, kommun, sjukhus, arbetsförmedling eller till exempel Migrationsverket. Kontaktnätet är viktigt för att hjälpa den enskilde individen som söker hjälp via kyrkan, men även för att det är en del av Svenska kyrkans viktiga arbete. I en ständigt föränderlig värld har Svenska kyrkans nya roller inom samhällsförändringar börjat ta form. Med allt fler människor som vistas på internet, kan man idag se många böner som hamnar på den digitala plattformen. Framtiden är redan här och med anpassning och nya medier, tycker många att Svenska kyrkan är viktig för kulturen och det arbete kyrkan gör för samhället.

Article by Alexandra

It seems like this author has no description. Add your discription/bio at user profile or disable this widget in theme customizer if you dont want to use it.