Svenska kyrkan som markägare

Svenska kyrkan äger mycket mark över hela Sverige. Det kan finnas både fördelar och nackdelar med detta. Den mark Svenska kyrkan äger består av både skog, åkermark och det finns även bostäder på den del av marken. Marken Svenska kyrkan är ägare av kan ha fått denna ägare av flera olika anledningar. I vissa fall har kyrkan köpt mark för bostäder med mera för sina anställda. I andra fall är det så att människor valt att ge kyrkan mark, antingen genom testamente eller som gåva när de är i livet. Mycket mark härstammar också från den tid då kyrkan precis som människor idag såg makten i att ha mycket mark och sedan har marken helt enkelt blivit kvar i kyrkans ägo.

Marken kan leda till ekonomisk vinst

Mark av olika slag är värt mycket pengar i dagsläget. Idag hör man ofta om församlingar som klagar över att de har för få medlemmar och kyrkobesökare och att de fått ekonomiska problem. Många församlingar får därför säga upp personal för att kunna gå runt ekonomiskt. Det finns dock vissa församlingar som har mycket mark som skulle kunna säljas. På så sätt skulle församlingen kunna göra ekonomisk vinst och slippa de kostnader som markunderhållet innebär. Kyrkan har stora markarealer som kan säljas och genom att göra detta skulle församlingen kunna behålla sin personal. Kanske kan kyrkan också satsa mer på att skapa en kyrka som människor i församlingen faktiskt vill besöka, och som inte bara vill satsa på att behålla sin mark och fortsätta ha den makt som markägandet innebär. Kyrkan får ofta mycket liten eller ingen användning av marken och det kostar ofta mer att underhålla den.

Nackdelar med att kyrkan har mark

Den Svenska kyrkan äger en stor del av svensk skog och mark. Det kan innebära flera nackdelar, inte bara för kyrkan. Om kyrkan äger åkermark står den ofta helt obrukad och riskerar att växa igen. Det vore i så fall bättre att marken såldes av till någon som brukade den. I det fall kyrkan äger bostäder med tillhörande tomt står de i vissa fall tomma och endast gräset klipps då och då, kanske med en Stiga traktor Tornado 2098. I de fall kyrkan äger skog är det oftast bara så att själva vägen underhålls men det är ofta ingen som har ansvar för till exempel jakt på de områden kyrkan äger. Det kan leda till svårigheter för dem som har marken runt omkring om till exempel ett skadat djur springer in på marken.

Article by Alexandra

It seems like this author has no description. Add your discription/bio at user profile or disable this widget in theme customizer if you dont want to use it.