Vad krävs för att bli präst i Svenska kyrkan?

Många tror att det är lätt att vara präst inom Svenska kyrkan. Så är dock inte riktigt fallet. Det krävs faktiskt en hel del för att man över huvud taget ska kunna bli präst. Men vilken utbildning behöver man egentligen?

Grundskola och gymnasium

För det första måste man gå klart grundskolan. I Sverige är grundskolan nio år och man har skolplikt, vilket betyder att man måste gå i skolan. För att kunna gå vidare i utbildningen måste man sedan gå i gymnasiet. Den utbildningen är tre år och det spelar egentligen inte så stor roll vilket program man väljer att gå så länge man uppfyller de krav på kurser som ska vara godkända till högskolan. Om man missar gymnasiet eller väljer att ta ett sabbatsår kan man också gå på folkhögskola eller Komvux vuxenutbildning. Det är dock bra att komma ihåg att man inte har lika lätt för att komma in på högskolan om man inte går gymnasiet.

Högskoleprov

Mellan gymnasiet och högskolan, eller under det att man går på högskolan kan man också göra högskoleprovet trots att det inte är obligatoriskt. Om man ska söka in till högskolan är det dock klokt att tänka på att man får söka i en extra kvot så länge man har någon form av resultat på högskoleprovet. Ju högre poäng, desto bättre men även låga poäng kan vara bra att ha med sig i bagaget.

Högskola

Om man vill bli präst krävs det sedan att man läser på högskolan. Här är det till en början kandidatprogrammet i teologi och religionsvetenskap som gäller. Efter det får man sedan läsa masterprogrammet. Om man inte vill läsa hela program kan man läsa fristående kurser och sedan ta ut en examen efter det. Man måste dock komma ihåg att examen är obligatoriskt för att man ska kunna komma vidare i sin utbildning mot att bli präst.

Svenska Kyrkans utbildningsinstitut

När man går sina sista terminer på högskolan kan man med fördel kontakta svenska kyrkans utbildningsinstitut. Det är nämligen här man kommer att göra den sista delen av utbildningen. Den är ungefär två terminer lång och det är här man börjar få mer praktisk erfarenhet. Man får till exempel besöka begravningsbyråer, lära sig mer om själavård samt prata med anställda inom svenska kyrkan och de olika församlingarna. Det är ofta också här man tar kontakt med det stift man skulle vilja göra sin praktik inom sedan. Det är dock som så att man inte får bestämma sin praktik själv. Den sänds man ut på under första året som prästkandidat, om man klarar sin prästvigning, och man kan i regel hamna var som helst i Sverige. Önskemål får dock lämnas. Först efter det året kan man kalla sig för präst.

Article by Alexandra

It seems like this author has no description. Add your discription/bio at user profile or disable this widget in theme customizer if you dont want to use it.