En hjälpande hand

Som medlem i svenska kyrkan går det alltid att vända sig till sin församling om man är i nöd eller behöver någon form av hjälp eller stöttning i sitt liv. Många svenskar mår i perioder väldigt dåligt, och en ökning märks ThinkstockPhotos-637244608framförallt bland unga. Därför är det viktigt att så många som möjligt vet om att det alltid går att vända sig till svenska kyrkan och den församling man tillhör för att få hjälp.

Sorgterapi, familjerådgivning och ekonomiskt stöd.

Inom svenska kyrkan går det att få hjälp med alla problem och det finns flera specialutbildade människor och personer med lång och mycket livserfarenhet för att kunna vara ett stöd i alla tänkbara problem. Här ingår stöd i sorg efter olyckor eller dödsfall, ekonomiskt stöd, stöd för ungdomar och vuxna som mår allmänt dåligt, familjerådgivning och stöd efter sexuella övergrepp. När en medlem anförtror sig till någon i församlingen för att få hjälp så har dessa personer tystnadsplikt och får inte berätta något av det medlemmen säger vidare utan tillåtelse, varken till myndigheter eller privatpersoner.

Article by Alexandra

It seems like this author has no description. Add your discription/bio at user profile or disable this widget in theme customizer if you dont want to use it.