Svenska kyrkan i Singapore

Det kan vara svårt att föreställa sig Svenska kyrkan på en så avlägsen plats som Singapore, men även där finns verksamhet för utlandssvenskar, till exempel i form av luciafirande, valborgsfirande, midsommarfirande, brännbollsmatcher, gudstjänster, skola och konfirmation.

Svenska kyrkan i Singapore har under en längre tid samarbetat med den norska Sjömannskirken, men från och med årsskiftet 2016/2017 kommer det att ske förändringar i organisationen inom Svenska kyrkan i Singapore, som innebär att samarbetet bryts. Det beror bland annat på att kyrkan inte har kunnat finnas tillgänglig på det sätt den vill för de svenskar som bor i Singapore, Malaysia och Indonesien (som har sitt närmsta kontor för Svenska kyrkan i Singapore), menar Klas Hansson, som är chef för utomlandsverksamheten inom Svenska kyrkan. Dessutom kommer den präst som fram tills nu arbetat i Singapore, Angelica Lundberg, flytta tillbaka till Sverige, vilket betyder att en ersättare till hennes tjänst måste hittas innan man kan utforma verksamheten till fullo. Även församlingspedagogen Tobias Danung kommer att lämna Singapore och försvinna från kyrkans verksamhet. Tills vidare ligger därför Svenska kyrkan i Singapore till största delen vilande. Om du planerar att flytta till Singapore har du med andra ord möjlighet att involvera dig i Svenska kyrkans arbete, och forma hur verksamheten kommer att se ut i framtiden, då det finns ett flertal lediga tjänster och de även uppskattar förslag och idéer om kyrkans framtid från sina församlingsmedlemmar.

Article by lina

It seems like this author has no description. Add your discription/bio at user profile or disable this widget in theme customizer if you dont want to use it.