Svenska kyrkans antikvariska ansvar

Det finns runt 3 400 kyrkobyggnader i Sverige som hör till Svenska kyrkan. Många av dessa har en historia på flera hundra år, och bär en stor del av både Sveriges historia och den lokala bygdens historia i sina väggar och sin inredning. Som vårdnadshavare av dessa byggnader har därför Svenska kyrkan ett ansvar att på ett bevarande och försiktigt sätt underhålla och renovera byggnaderna när det behövs.

Grundprincipen för kyrkans restaurerande och underhållande arbete är att ingreppen ska vara så små och så få som möjligt. För det ansvar som kyrkan tar för bevarandet av kyrkobyggnaderna får de en viss kompensation från staten varje år.

Självklart måste dock vissa delar av byggnaderna moderniseras så att de är funktionella arbetsplatser för de som jobbar inom Svenska kyrkan idag. Det kan till exempel betyda att det måste finnas moderna faciliteter i form av toaletter och kök, och modern ventilation. Det sistnämnda är något som de flesta borde tänka mer på även i sina egna hem – många har säkert fortfarande en Bacho Minimaster från 1970-talet som främsta ventilationssystem, utan att tänka på att de skulle få mycket bättre effekt om fläkten byttes ut till en modernare lösning. Om man vill ta tag i den förändringen, och ha hjälp med bytet, kan man gå in på Radea.se.

Article by lina

It seems like this author has no description. Add your discription/bio at user profile or disable this widget in theme customizer if you dont want to use it.