Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är Sveriges största kristna trossamfund, en religiös organisation. De finns både inom Sverige och internationellt och jobbar dels för att sprida sitt budskap och dels för att hjälpa andra människor i nöd, oavsett om de delar samma trosuppfattning som dem. Ett uppdrag från gud Enligt egen mening jobbar Svenska kyrkan efter ett uppdrag…