Begravning i Svenska kyrkan

Det kanske allra mest hemska man kan vara med om är när en närstående avlider. För det första ska man hantera sorgen och sedan är det allt runt omkring som ska göras. Bostaden ska tömmas, minnen kanske måste kastas, det kan bli bråk mellan familjemedlemmar och mycket annat. Dessutom är det så att en begravning…

Bibeln

Bibeln är en av de äldsta skrifterna som finns bevarade. Alla som någonsin sett en Bibel vet att det är en rejäl bok, med mycket text. Den kristna bibeln består av två delar, gamla och nya testamentet. I gamla testamentet berättas om tiden innan Jesu födelse, om hur jordens skapades och om hur den kristna…

Svenska kyrkan som markägare

Svenska kyrkan äger mycket mark över hela Sverige. Det kan finnas både fördelar och nackdelar med detta. Den mark Svenska kyrkan äger består av både skog, åkermark och det finns även bostäder på den del av marken. Marken Svenska kyrkan är ägare av kan ha fått denna ägare av flera olika anledningar. I vissa fall…

Vigsel i svenska kyrkan

Att gifta sig i kyrkan är fortfarande det vanligaste sättet att gifta sig i Sverige, även om borgerliga vigslar blir allt vanligare. För att man ska få gifta sig i kyrkan i Sverige måste åtminstone en i paret vara medlem i Svenska kyrkan, eller bli medlem innan vigseln. När man är medlem är det gratis…

Dop i Svenska kyrkan

Många misstar dopet för att vara en slags kristen namngivningsceremoni. Egentligen handlar dopet inte om att ge barnet dess namn, utan om att ta upp barnet i kyrkans gemenskap. När ett barn blir döpt blir det medlem i Svenska kyrkan, och får ta emot nattvarden. Man kan dock döpa sig även som vuxen – i…

Svenska kyrkans antikvariska ansvar

Det finns runt 3 400 kyrkobyggnader i Sverige som hör till Svenska kyrkan. Många av dessa har en historia på flera hundra år, och bär en stor del av både Sveriges historia och den lokala bygdens historia i sina väggar och sin inredning. Som vårdnadshavare av dessa byggnader har därför Svenska kyrkan ett ansvar att på…

Svenska kyrkan i Singapore

Det kan vara svårt att föreställa sig Svenska kyrkan på en så avlägsen plats som Singapore, men även där finns verksamhet för utlandssvenskar, till exempel i form av luciafirande, valborgsfirande, midsommarfirande, brännbollsmatcher, gudstjänster, skola och konfirmation. Svenska kyrkan i Singapore har under en längre tid samarbetat med den norska Sjömannskirken, men från och med årsskiftet…

En hjälpande hand

  Som medlem i svenska kyrkan går det alltid att vända sig till sin församling om man är i nöd eller behöver någon form av hjälp eller stöttning i sitt liv. Många svenskar mår i perioder väldigt dåligt, och en ökning märks “framförallt bland unga. Därför är det viktigt att så många som möjligt vet…

Internationellt arbete

  Svenska kyrkan utför hela tiden ett stort internationellt räddningsarbete, där de med hjälp av både anställda och volontärer finns på plats i krigs- och katastrofdrabbade länder och hjälper till med mat, sjukvård samt utbildning. För att bidra mer till svenska kyrkans räddningsarbete kan man skänka extra pengar till dem genom deras hemsida eller sin…

Utbytesprogram för unga vuxna

  Svenska kyrkan har ett stort utbytesprogram för unga vuxna mellan 18 och 30 år. I utbytesprogrammet erbjuds en resa ner till kyrkor i Brasilien, Costa Rica, Flippinerna, Tanzania och Sydafrika varje höst för ca 15-20 personer. På våren kommer sedan deltagare i utbytet från dessa länder till Sverige för att se hur allting fungerar…