Begravning i Svenska kyrkan

Det kanske allra mest hemska man kan vara med om är när en närstående avlider. För det första ska man hantera sorgen och sedan är det allt runt omkring som ska göras. Bostaden ska tömmas, minnen kanske måste kastas, det kan bli bråk mellan familjemedlemmar och mycket annat. Dessutom är det så att en begravning…

Vad krävs för att bli präst i Svenska kyrkan?

Många tror att det är lätt att vara präst inom Svenska kyrkan. Så är dock inte riktigt fallet. Det krävs faktiskt en hel del för att man över huvud taget ska kunna bli präst. Men vilken utbildning behöver man egentligen? Grundskola och gymnasium För det första måste man gå klart grundskolan. I Sverige är grundskolan…

Svenska kyrkan – både högtid och vardag

Svenska kyrkan erbjuder mycket hjälp och på många områden, både vid högtider som bröllop, men också när livet är skärt. Alla är välkomna att gå till kyrkan och ta emot den hjälp och gemenskap som erbjuds – både troende och de som inte har någon tro. Högtider När vi tänker på Svenska kyrkan tänker vi…

500 år sedan reformationen

Den 31 oktober 2017 var det 500 år sedan Martin Luther presenterade sina 95 teser. Dessa teser skulle skaka om Europa och ändra det för alltid. Enligt legenden spikade han upp dem på kyrkporten till slottskyrkan i Wittenberg, nuvarande Tyskland, men detta är förmodligen inte sant. Forskarna hävdar istället att hans adepter översatte och spred…

Bibeln

Bibeln är en av de äldsta skrifterna som finns bevarade. Alla som någonsin sett en Bibel vet att det är en rejäl bok, med mycket text. Den kristna bibeln består av två delar, gamla och nya testamentet. I gamla testamentet berättas om tiden innan Jesu födelse, om hur jordens skapades och om hur den kristna…

Svenska kyrkan som markägare

Svenska kyrkan äger mycket mark över hela Sverige. Det kan finnas både fördelar och nackdelar med detta. Den mark Svenska kyrkan äger består av både skog, åkermark och det finns även bostäder på den del av marken. Marken Svenska kyrkan är ägare av kan ha fått denna ägare av flera olika anledningar. I vissa fall…

Vigsel i svenska kyrkan

Att gifta sig i kyrkan är fortfarande det vanligaste sättet att gifta sig i Sverige, även om borgerliga vigslar blir allt vanligare. För att man ska få gifta sig i kyrkan i Sverige måste åtminstone en i paret vara medlem i Svenska kyrkan, eller bli medlem innan vigseln. När man är medlem är det gratis…

Dop i Svenska kyrkan

Många misstar dopet för att vara en slags kristen namngivningsceremoni. Egentligen handlar dopet inte om att ge barnet dess namn, utan om att ta upp barnet i kyrkans gemenskap. När ett barn blir döpt blir det medlem i Svenska kyrkan, och får ta emot nattvarden. Man kan dock döpa sig även som vuxen – i…

Begravning i svenska kyrkan förlängning

De flesta av oss har en eller flera gånger varit i kyrkan på begravning.Men hur stor frihet har man egentligen och måste prästen verkligen lägga jord på kistan?När en person har avlidit så får församlingen oftast reda på det genom kyrkobokföringen, det kommer upp en notis om att en församlingsmedlem avlidit och både präst, musiker…

Svenska kyrkans antikvariska ansvar

Det finns runt 3 400 kyrkobyggnader i Sverige som hör till Svenska kyrkan. Många av dessa har en historia på flera hundra år, och bär en stor del av både Sveriges historia och den lokala bygdens historia i sina väggar och sin inredning. Som vårdnadshavare av dessa byggnader har därför Svenska kyrkan ett ansvar att på…